P g a arbets- och inköpsresa kan det inte göras några leveranser under tiden 1 mars – 15 april. Beställ gärna för leverans i april.