Vill härmed tacka alla för det gångna året och önskar ett Gott Nytt 2017